Vállalatoknak

Business coaching

Csapattréningek

Vezetőfejlesztő tréningek

Business coaching

?Az a probléma, ahogyan a problémát látjuk.?
(Stephen R. Covey)

A business coaching problémamegoldó eszköz. A leghatékonyabb az egyén szokásainak megváltoztatásában, a saját működés tudatossá tételében. Célja a munkahelyi elakadások feloldása. Az egyén vagy a csapat saját eszköztárát, erőforrásait, képességeit, készségeit aktiválja egy konkrét cél elérése érdekében. Használható kompetencia fejlesztésre is, de minden esetben egyedi, személyre vagy csapatra szabott, előre meghatározott irány felé mutat a fejlesztési folyamat. Nem egyszeri alkalom, mint a tréning, önmagában nem tematikus. A folyamat hetente/kéthetente 5/9/13 ülést tartalmazhat, ezek hosszát előzetes megbeszélésen rögzítjük.

Csoport coaching

Sokan vélekednek úgy, hogy a munkahelyen az emberi tényező sokadlagos, de legalábbis a hatékonyságot negatív irányba befolyásoló elem. Pedig akárhol is vagyunk, sajátos felépítésünk, megoldott és megoldatlan feladataink elkísérnek minket, és velük együtt a tapasztalataink is, amelyek a leginkább emberré és személlyé tesznek minket. Az emberi tényező nem elkerülendő, sőt kiemelkedő erőforrás a munkavégzés során is. Hogyan? Ennek megértésében és működtetésében segít a csoport coaching.

A csoport coaching nem közvetlen munkatársak által alkotott csoport foglalkozása. Az action learning módszerével megvalósított folyamat, amelynek célja, hogy az egyén megoldást találjon egy általa felvázolt problémára, és akciótervvel hagyja el az adott ülést. Egy-egy alkalmon ? az idő függvényében – 2-3 tag kerül témagazda pozícióba, az ő problémájával foglalkozik a csoport. A folyamat addig tart, amíg mindenki sorra nem kerül. Mindannyian megtapasztalják a segítő és a segítséget kapó ember helyzetét. Vezetőknek kifejezetten hasznos, megtanít a nézőpontok és értékrendek elfogadására, arra, hogyan tudnak nagyon különböző problémákhoz empatikusan és kreatívan hozzáállni, az azokból való kilábalást támogatni.

Vezetői coaching

Aki embereket szeretne vezetni, annak látnia kell a célt és az utat, amely az itt és most állapotából ered. Elsőként lép rá az ösvényre, felméri az út kihívásait, visszanéz az utána haladókra, s mutatja az irányt. Ennek a működésnek az alapja az önismeret. A vezető tisztában van önmagával.

A vezetői coaching irányai sokfélék lehetnek: pl. konfliktuskezelés, stressz/kiégés, önismeret, önbizalom, saját vezetői kompetenciák, a hibához való hozzáállás. A folyamat és a célkitűzések minden esetben egyéni módon, személyre szabottan valósulnak meg.

Team coaching

A közös munka közös célt feltételez, és a közös cél érdekében mindannyian a képességeink legjavát nyújtjuk. Ha csapat vagyunk. Olykor mégsem megy. Elindul egymás hibáztatása, keressük a felelősöket. A csapat teljesítménye csökken, a tagok közötti konfliktusok elmélyülnek.

Bővebben

A team coaching olyan munkamódszer, amelynek a célja a csapat jelenlegi elakadásainak felismerése, majd ezek megoldásainak közös kidolgozása. A csapattagok a vezetőjükkel együtt megtapasztalják azt a dinamikát, amely a mindennapjaikat alakítja. Tudatosabbá tesz a célok és az erőforrások felismerésére az egyén és a team szintjén. A csapattagok egymás közötti és a vezető felé irányuló elfogadását, bizalmát, együttműködési készségét erősíti. S viszont, a vezető is megtapasztalja a saját működését a csapatban, és annak tagjaival való kapcsolatát.
A team coaching egy adott csapat fejlődését előmozdító, előzetesen egyeztetett, konkrét célok mentén megvalósuló folyamat, amely heti/kétheti rendszerességű ülések (2-4 órás) formájában jön létre.

Csapattréningek

?Az empátia tapasztalatból tanulható: abból, ha mások empatikusak veled.?
(Steve Biddulph)

Csoportdinamikai fejlesztés

Minden csapat egyedi és megismételhetetlen. Ha egyetlen tagja is kicserélődik, megváltoznak a kapcsolati dinamikák. Sőt elég, ha az egyik személy változtat a viselkedésén, az minden további tagra hatással van. Akár egy ember, a csapat is változik, korszakokat él meg, melynek felismerése megértést hozhat, sok esetben átértelmezi a konfliktusokat is. A közös munkát meghatározó főbb tényezők: kapcsolati háló, kommunikáció, pszichológiai biztonságérzet, csapat imágó, csapat küldetés előzetes felmérése után határozzuk meg a tréning főbb pontjait. Mindig az adott csapatra szabott, egyedi tréninggel készülünk.

A kapcsolatteremtés lehetősége és számtalan eszköze áll rendelkezésünkre, s élhetünk velük hatékony és kevésbé hatékony módon. Vannak persze szabályok, amelyeket megtanítottak nekünk, mégis sokszor érezzük, valami hiányzik ahhoz, hogy a szándékunk szerinti üzenet jusson el a másik félhez. Sokszor megszakad a vonal. Ha megismerjük az emberi természet mélyén húzódó kapcsolatteremtési törvényszerűségeket, ezek egymás elfogadásához, megértéséhez vezetnek. A vonal végén valaki válaszol nekünk.

Kommunikáció fejlesztés

Konfliktuskezelés

Mi a kulcsa egy konfliktus megoldásának? Mi történik akkor, ha nem akadályt, hanem lehetőséget látok abban, amivel te rendelkezel? A munkahelyi környezetben megjelenő számtalan konfliktushelyzet mélyén húzódó értékrendbeli, szociális és személyes különbségek hogyan hozhatók közös nevezőre? Mit tehetek én azért, hogy ne csak kezeljem, hanem meg is tudjam oldani a konfliktusaimat? A tréningen válaszokat keresünk ezekre a kérdésekre.

A csapat tagjainak egymás iránti bizalma nagymértékben meghatározza a közös munkát, az együttműködés hatékonyságát. A tréningen ezen dolgozunk a csapat vezetőjének aktív részvételével, hiszen a bizalmi légkör kialakításában neki és a csapattagoknak egyaránt fontos szerepe van. A cégen belüli bizalom az ügyfelekben is bizalmat kelt, valamint a céges kutúra részéként az ügyfelekkel való kapcsolat minőségét is meghatározza.

Együttműködés és bizalomépítés

Érzékenyítés

Munka-csoportokban gyakran előfordulnak generációs, személyiségi akár kulturális különbözőségek, amelyek megnehezítik az együttműködést. Ezen a tréningen lehetőség van felismerni, hogy a különbségek előnnyé kovácsolhatók, és hogy hasonlóságok mentén kapcsolódni bármely két ember képes.

Vezetőfejlesztő tréningek

?Ahhoz, hogy sikeres legyél a siker iránti vágynak nagyobbnak kell lennie, mint a félelmeidnek.? /Bill Cosby/

?A vezetés nem a címekről és a saját irodáról szól, hanem arról, hogy miként lehetsz hatással másokra.? (John C. Maxwell)

?A nagyszerű vezetők szinte kivétel nélkül nagyszerű egyszerűsítők, akik képesek elejét venni a vitáknak és kétségeknek azáltal, hogy mindenki számára elfogadható megoldást javasolnak.? (Colin Powell)

?A lelki béke a megváltozott hozzáállásból származik, nem pedig a megváltozott körülményekből.? (Andrew Matthews)

?Ha hajót akarsz építeni, akkor az embereket nem favágáshoz kell összetrombitálni, nem feladatokkal kell őket ellátni, hanem beszélni kell nekik a tengeren utazás gyönyöreiről.? (Antoine de Saint-Exupery)

?A világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el, akik akkor is tovább próbálkoztak, amikor már semmi sem segített.? (Dale Carnegie)

?A stressz abból ered, hogy kevesebbet teszel, mint amire képes vagy.? (Jim Rohn)

Vezetői kompetenciák fejlesztése

A csapat élén húzni más felelősséget ró ránk, és másféle készségeket kíván, mint középen vagy egymás mellett futva haladni. Felismerjük-e, mikor van szükség arra, hogy átadjuk a munkát, a pillanatnyi irányítást vagy épp a döntés lehetőségét a megfelelő csapattagnak? Amint vezetővé válunk vagy vezetői szintet lépünk, az egyéni sikereinknél egyre fontosabbá válik a csapat sikere. Szükség van az új helyzet tudatos megismerésére és talán az eddigi szemléletünk megváltoztatására is.
A vezetői kompetenciák fejlesztése különféle komplexitású és tematikájú tréningeken folyik, a vezető pozíciójától, feladatkörétől függően: csoportvezető, osztályvezető, középvezető, felsővezető. A csoportvezetői alapkompetenciák tudatosításától kezdve (pl. delegálás, feedback) eljutunk a felsővezetői stratégia alkotás készségéig. Természetesen léteznek olyan kompetenciák, amelyek minden szinten értelmezhetők, s ezek fejlesztése vegyes összetételű vezetői tréningcsoportban is lehetséges, amennyiben erre van igény.

  Kommunikáció

  Egy kezdő vezető egyszer feltette a kérdést: ?Mi a fontosabb? Úgy elmondani az információt, hogy a partnerem pontosan azt értse meg, amit közölni szeretnék, vagy az, hogy arra figyeljek oda, amit a másik mond??
  A kommunikáció a latin communio szóból ered, ami közösséget jelent. Ezek szerint együtt vagyunk azzal, akivel kommunikálunk. Vajon miféle együttlét az, ahol az egyikünk tölcsért tar a kezében ? ha csak képletesen is – és utasításokat kiabál bele? Szükség van-e az effajta kommunikációra, s ha igen, hol? Mikor mondhatjuk, hogy egy vezető hatékonyan kommunikál? Melyek ennek az eszközei? Melyek azok a kommunikációs modellek, amelyeket hasznos ismerni és alkalmazni a sikeres kapcsolatfelvétel és együttműködés érdekében?
  Te hogyan válaszolnál a kezdő vezető kérdésére?

  Konfliktuskezelés

  A konfliktusok megelőzése mesteri szint, és az érintettek mélyreható megismerését feltételezi. Egyrészt ennek a megismerésnek eszközei kerülnek fókuszba a tréningen, értő figyelem, empátia, kommunikáció stb. A kialakult konfliktus kimenetele legfőképp a kapcsolat minőségén illetve bizalmi szintjén, a konfliktuskezelési stratégián és a megfelelő kommunikáción múlik. Ezen területek fejlesztésével hatékonyabban kezelhetjük a nézeteléréseket.

  Reziliencia és változáskezelés

  Vezetői munkánk során érnek kihívások, erőpróbák, kudarcként és sikerként értékelt helyzetekbe kerülünk. Ezeket előző tapasztalataink, hitrendszerünk és értékrendünk alapján kezeljük. Hogyan válhatunk érzelmileg stabillá, hogyan találhatjuk meg az egyensúlyunkat, amikor úgy érezzük, többé nem mi irányítunk? Hogyan láthatjuk meg a tanulás lehetőségét egy olyan szituációban, amelyben eltűnik a lábunk alól az eddig megszokott, szilárd talaj?

  A reziliencia a hatékony alkalmazkodás képessége, amely fejleszthető bennünk. A tréning során ehhez adunk segítséget, eszközöket, útmutatást gyakorlatok formájában.

  Motiváció

  Lelkesedéssel kezded napjaidat?
  Tisztán látod saját motivációd?
  Megfelelően ösztönzöd a csapatod tagjait?
  Valóban a pénz a legjobb motivációs eszköz?
  Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre találsz választ a tréningen.

  Problémamegoldás és kreativitás

  Amikor nem feladatról, hanem problémáról beszélünk, az rendszerint azt jelzi számunkra, hogy még nem ismerjük a megoldásához vezető utat. Ebben az az inspiráló, hogy tanulhatunk valami újat. Az út és a mód, amin eljutunk a megoldáshoz, részévé válik az életünknek.

  A tréning legfontosabb kérdései: Melyek a leghatékonyabb vezetői kvalitásaid? Hogyan teremthetsz kapcsolatot a mozgató éneddel? Milyen tanulási és problémamegoldási stratégiákat működtetsz?

  Kiégés és stressz

  Úgy érzed, annyi teher nehezedik rád, hogy nem tudsz többé szabadon mozogni? Hogy az elvárások és a feladatok súlya megbénít? A mókuskerék felőrölt és kidobott a gépezet? Már nem működnek a korábbi motivációid? Egyre több energiádba telik, hogy elérd a kitűzött célokat? Széthullik a csapat, aminek az élén állsz? Sem időd, sem energiád nincs arra, hogy a kapcsolataidat ápold?

  A valódi kérdés az, a kívülről érkező elvárások vagy saját valós igényeid mozgatnak? Mindenkinek megfelelnél, de elég-e amit magadért teszel?